Do 14-dniowych konsultacji trafił właśnie projekt rozporządzenia ministra rozwoju i technologii, które określa wysokość składek na DFG. Będą je uiszczać przedsiębiorcy, a podstawą wyliczeń będą wpłaty dokonywane przez klientów. W myśl projektu składki na fundusz mają wynieść 0,45 proc. w przypadku otwartych rachunków powierniczych (według szacunków MRiT ponad 94 proc. rynku) i 0,1 proc. w przypadku zamkniętych rachunków powierniczych.
Resort wskazuje, że takie pułapy określił na podstawie niezależnego badania rynku deweloperskiego oraz założeń dotyczących upadłości deweloperów, upadłości banków oraz odstąpień od umów deweloperskich do końca 2022 r. Dodaje, że upadłości wśród firm deweloperskich są bardzo rzadkie. W 2019 r. upadło dziewięć podmiotów, w 2020 r. pięć, w 2021 r. zaś zaledwie trzy.