To wyrok o doniosłym znaczeniu praktycznym, gdyż w rzeczywistości często we wspólnotach decyzje podejmuje zarząd, a nie ogół mieszkańców.
Sprawa dotyczyła sporu pomiędzy właścicielką lokalu usługowego a wspólnotą. Kobieta, będąca członkinią wspólnoty, wynajmowała swój lokal na niewielki sklep należący do sieci franczyzowej. W umowie pomiędzy wynajmującą a najemcą wskazano, że w lokalu można sprzedawać alkohol. Zgodę na sprzedaż wyraził zarządca nieruchomości.