To ostrzeżenie obowiązkowo dołączane do reklam produktów leczniczych przez lata spowszedniało odbiorcom tak bardzo, że Ministerstwo Zdrowia chce je w końcu zmienić. Zdaniem resortu odbiorcy reklam nie traktują już bowiem tej formuły na poważnie, przez co mogą nie rozumieć cennej lekcji płynącej z jej treści.
W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych. Proponuje się w nim wprowadzenie trzech nowych wersji ostrzeżeń, które miałyby być obowiązkowo dołączane do spotów czy plakatów. Każda nowa wersja reklamy miałaby zawierać inne z wymienionych ostrzeżeń.