„Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu” – to zdanie słyszał już tysiące razy każdy, kto ogląda programy telewizyjne lub słucha audycji radiowych przerywanych reklamami.

To ostrzeżenie obowiązkowo dołączane do reklam produktów leczniczych przez lata spowszedniało odbiorcom tak bardzo, że Ministerstwo Zdrowia chce je w końcu zmienić. Zdaniem resortu odbiorcy reklam nie traktują już bowiem tej formuły na poważnie, przez co mogą nie rozumieć cennej lekcji płynącej z jej treści.
W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych. Proponuje się w nim wprowadzenie trzech nowych wersji ostrzeżeń, które miałyby być obowiązkowo dołączane do spotów czy plakatów. Każda nowa wersja reklamy miałaby zawierać inne z wymienionych ostrzeżeń.
W przypadku przekazu w formie audiowizualnej (np. w telewizji) ostrzeżenia miałyby być umieszczane w dolnej części reklamy, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20 proc. jej powierzchni. Tekst powinien odróżniać się od tła płaszczyzny, powinien być też m.in. czytelny i nieruchomy. Ostrzeżenia miałyby być odczytywane w sposób wyraźny w języku polskim i ukazywać się na ekranie nie krócej niż przez osiem sekund. Podobne wymogi miałyby być stosowane względem reklamy np. radiowej czy (w wersji bez dźwięku) na billboardach.
„To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą” – to jedno z trzech zaproponowanych nowych ostrzeżeń.
Zgodnie z projektem reklama, której rozpowszechnianie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i niespełniająca jego wymogów, będzie mogła być emitowana nie dłużej niż przez sześć miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów. Samo rozporządzenie miałoby wejść w życie po upływie pół roku od dnia ogłoszenia.
W uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy, że obecne ostrzeżenie, stosowane już od 2008 r., nie wykazuje potencjału do budowania pożądanych postaw u odbiorców służących bezpieczeństwu stosowania produktów leczniczych zgodnie z ulotką. Proponowane nowe brzmienie ostrzeżeń mogłoby zbudować u odbiorcy nawyk zapoznawania się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera informacje dotyczące bezpiecznego dawkowania, stosowania zgodnie ze wskazaniami oraz z wszelkimi przeciwwskazaniami do stosowania leku.
Projektodawcy wskazują, że zaproponowane rozwiązanie jest odpowiedzią na stały wzrost liczby reklam produktów leczniczych oraz fakt, że obecnie stosowane ostrzeżenie może być niezrozumiałe dla odbiorcy. Tym bardziej że nierzadko jest odczytywane w sposób zbyt szybki, przez co słuchacz może nie przyswoić płynącego z niego sensu.
Resort zdrowia uważa, że wprowadzenie trzech wersji nowych ostrzeżeń spowoduje, że reklamy produktów leczniczych będą różniły się pod tym względem między sobą, co będzie skutkować koncentracją uwagi odbiorców reklamy na treści tych ostrzeżeń. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji