Podkomisja, kierowana przez posłankę PiS Gabrielę Masłowską, zajmowała się projektem przez cały miniony czwartek – od godz. 11 do 20.30. Nad jej sprawozdaniem połączone sejmowe komisje finansów publicznych oraz sprawiedliwości i praw człowieka będą pracować we wtorek po południu.
Według naszych informacji jest planowany apel organizacji przedsiębiorców o pogłębione analizy skutków projektu. Biznesowi zależy też m.in. na podniesieniu limitu kosztów pozaodsetkowych i wydłużeniu vacatio legis ustawy.