Rozwiązania antylichwiarskie to inicjatywa wiceministra sprawiedliwości, pełnomocnika rządu ds. praw człowieka Marcina Warchoła. Zajmuje się on tym tematem od lat. Doprowadził do przyjęcia projektu w tej sprawie przez rząd w czerwcu 2019 r., jednak - z uwagi na koniec kadencji - Sejm nie zdążył wówczas uchwalić nowego prawa.
Przyjęty właśnie przez SKRM projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie zakłada m.in. obniżenie limitu pozaodsetkowych kosztów kredytów. W przypadku pożyczek udzielanych na 30 i więcej dni limit ten wyniesie do 10 proc. plus 10 proc. za każdy rok trwania pożyczki. Niezależnie od długości trwania pożyczki, poziom kosztów pozaodsetkowych nie będzie mógł przekroczyć 45 proc. Wprowadzony zostanie też m.in. nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi.