Karolina Pawlak, specjalistka ds. rachunkowości
W celu prawidłowej klasyfikacji nakładów dotyczących ulepszeń i bieżącego użytkowania jednostka powinna zapewnić sobie dostęp do wiedzy specjalistycznej związanej z określonym rodzajem środków trwałych. Chodzi tu zwłaszcza o wiedzę własnych pracowników służb technicznych lub osób odpowiedzialnych za gospodarkę danym zbiorem środków trwałych. Powinna też być zachowana spójność ze sposobem finansowania wydatków.