Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach planuje wybudować nową siedzibę. Najpierw postanowiła jednak przeprowadzić konkurs na projekt architektoniczny. W jego regulaminie zaznaczono, że koszt opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nie może przekroczyć 2,6 mln zł, a pobudowania gmachu 139 mln zł. Pierwotnie kwoty te były wyższe i wynosiły odpowiednio: 2,68 mln zł oraz 180 mln zł. Prawdopodobnie z tego powodu projektanci, których praca została uznana za zwycięską, wskazali w niej koszty na poziomie odpowiednio: 2,69 mln zł oraz 178 mln zł.
Zamawiający, korzystając z procedury wyjaśnień, zapytał pracownię architektoniczną, czym tłumaczyć tę niezgodność z wymaganiami konkursu. Z odpowiedzi wynikało, że to oczywista omyłka pisarska, wynikająca z dużego pośpiechu w przygotowywaniu pracy konkursowej, a rzeczywiste kwoty to 2,59 mln zł oraz 99,99 mln zł. Zamawiający uznał te wyjaśnienia, poprawił sporne wartości oraz wybrał wadliwą pracę jako zwycięską.