1 stycznia 2022 r. weszła w życie Taksonomia, czyli unijne rozporządzenie stanowiące fundament dla przepisów określających, jakie aktywności firm można uznawać za proekologiczne. W Polsce tej regulacji wciąż nie poświęca się zbyt wiele uwagi. Jaki to może mieć skutek dla rodzimych podmiotów?
Faktycznie niewiele mówi się w Polsce o tej regulacji. Firmy nic o niej nie wiedzą, lekceważą ją albo nie rozumieją. Myślę, że jedną z przyczyn takiego stanu może być brak jasnego sygnału od rządu do przedsiębiorców - że idzie nowe i trzeba będzie się transformować, by móc konkurować z podmiotami w Europie Zachodniej.