Wzmocnienie pozycji mniejszych podmiotów, by chronić je przed wykorzystywaniem dominacji przez te większe, które narzucają niekorzystne warunki umów - taki ma być efekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 2262), która wchodzi w życie jutro.
Przypomnijmy, że maksymalna kara, którą prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć za tego typu praktyki, to 3 proc. obrotu z poprzedniego roku.