– Obowiązujące do końca listopada uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne było zdecydowanie najbardziej popularną procedurą restrukturyzacyjną, gdyż było szybkie, tanie i bezpieczne – ocenia mecenas Karol Tatara, radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny z Kancelarii Tatara i Współpracownicy. Jako ekspert zewnętrzny wchodzi on w skład zespołu ministra sprawiedliwości ds. nowelizacji ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1588 ze zm.) związanej z implementacją tzw. dyrektywy drugiej szansy, czyli dyrektywy w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów (t.j. Dz.Urz. UE L 172/18).
Niejasności i wątpliwości