Autorami artykułu są eksperci kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów:

Mateusz Waberski, adwokat

Bartosz Sierakowski, radca prawny, partner

Marzena Kos-Sroka, radca prawny

Jak to było

Przypomnijmy krótko historię zmian. Otóż zanim zapowiedziano postępowanie o zatwierdzenie układu w wersji po liftingu, w statystykach restrukturyzacji w Polsce królowało uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, wprowadzone w czerwcu 2020 r. w ramach tzw. tarczy 4.0 (czyli ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19; t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1072; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1535). Postępowanie to miało być odpowiedzią na sytuację gospodarczą wywołaną przez pandemię COVID-19. Z jednej bowiem strony na początku pandemii wprowadzono zawieszenie obowiązku składania wniosków o ogłoszenie upadłości, aby zapobiec fali bankructw przedsiębiorców, a z drugiej - nie dano tym przedsiębiorcom żadnego prostego, taniego i efektywnego narzędzia pozwalającego na przezwyciężenie problemów z płynnością i narosłymi w okresie spowolnienia gospodarczego długami. Lukę tę miało wypełnić właśnie uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne i - sądząc po praktycznym zainteresowaniu tą formą restrukturyzacji - było strzałem w dziesiątkę. Od wprowadzenia tego postępowania do końca 2020 r. otwarto 400 takich postępowań, a już w samym I kw. 2021 r. było ich aż 354 (dla porównania: w tym samym okresie otwarto siedem postępowań sanacyjnych, pięć postępowań układowych oraz 32 przyspieszone postępowania układowe). Ta popularność nadal się utrzymuje. Również z najnowszych analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, że uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu stało się najchętniej wybieraną formą restrukturyzacji - od początku 2021 r. do końca września tego typu postępowania stanowiły 87,21 proc. wszystkich postępowań (wszczęto ich 1241 na 1421 wszystkich postępowań).
Dodajmy, że wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego dało równocześnie szansę na przetestowanie pewnych rozwiązań, których wprowadzenia wymagała dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2019/1023 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniająca dyrektywę (UE) 2017/1132 (Dz.Urz. UE z 2019 r. L 172, s. 18). Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 stanowi przejaw implementacji wymogów wspomnianej dyrektywy.