Po przyjęciu ustawy pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące tego, na ile utrudni ona życie agentom ubezpieczeniowym oferującym polisy telefonicznie. Jak wskazuje Marcin Tarczyński, menedżer ds. komunikacji i analiz Polskiej Izby Ubezpieczeń, obowiązek przyjmowania płatności w gotówce ma pomóc osobom, które w opłacaniu składek na odległość nie czują się komfortowo. Chodzi więc zwłaszcza o osoby starsze lub takie, które nie mają łatwego dostępu do internetu. Jednak z drugiej strony nowe rozwiązania mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami dla ubezpieczycieli i pośredników.
– Wątpliwości interpretacyjne budzi też to, przy jakich rodzajach transakcji zakład ubezpieczeń pełni funkcję akceptanta, a przy jakich nie. Chodzi tu m.in. o tzw. szybkie płatności i zakwalifikowanie ich jako usługi internetowej korzystającej ze zwolnienia ustawowego. Warto natomiast podkreślić, że osoby świadomie wybierające kanały zdalne wykonują tym sposobem wszystkie czynności związane z umową, również opłatę składki, i w tym przypadku nic się nie zmieni po zmianie przepisów – zauważa Marcin Tarczyński.