Szefem zespołu został Marcin Warchoł, sekretarz stanu w MS. W pracach wezmą też udział eksperci zewnętrzni, m.in. prof. Rafał Adamus z Uniwersytetu Opolskiego; sędzia Anna Hrycaj czy Karol Tatara, radca prawny, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny.
Unijna dyrektywa przewiduje lepszą ochronę przed egzekucją firm wchodzących na ścieżkę uzdrowienia oraz zakaz rozwiązywania z nimi umów niezbędnych dla działalności.