Prace nad przyjęciem jednolitych ram prawnych dla tego rodzaju finansowania trwały w Unii Europejskiej od 2018 r. 5 października 2020 r. przyjęto rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć́ gospodarczych (Dz.Urz. UE z 20 października 2020 r.; dalej: rozporządzenie ESCP). Weszło ono w życie 10 listopada 2020 r., ale będzie miało zastosowanie od 10 listopada 2021 r.
Implementację do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych o finansowaniu społecznościowym przewiduje projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych przygotowany przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.