Z opisu wynika, że przedsiębiorca wraz z inną osobą poręczyli spłatę kredytu udzielonego spółce. Wynikiem tej wspólnej odpowiedzialności był właśnie wyrok sądowy, który dotyczył każdego z poręczycieli.
Odpowiedzialność solidarna