Chodzi o projekt, o którym informowaliśmy jako pierwsi w lipcu br. Nagłe przyspieszenie procesu legislacyjnego oznacza rezygnację z wcześniej zapowiadanych konsultacji w tej sprawie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że - jak wyjaśnia odpowiedzialny za przygotowanie nowych regulacji wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł - zbliżony projekt był już przyjęty przez rząd pod koniec poprzedniej kadencji, w czerwcu 2019 r. Warchoł przekonuje też, że zmiany nie oznaczają rewolucji, lecz ewolucję. Do niedawna firmy musiały bowiem stosować się do ograniczeń covidowych.
Nowa definicja kosztów pozaodsetkowych