Autorzy dokumentu przekonują, że obecny wymóg wysłania konsumentowi wezwania do zapłaty listem poleconym lub dostarczenia do rąk własnych nie przystaje do współczesności. Inna z propozycji raportu to „ponowne rozważenie, przy udziale wszystkich stron społecznych, systemu ograniczającego egzekucję z wynagrodzenia pracownika”.
Zasadą jest, że komornik nie może zająć sumy, która jest niezbędna do zaspokojenia podstawowych potrzeb dłużnika. Jest to kwota aktualnego minimalnego wynagrodzenia. Tymczasem – w ocenie autorów raportu – „istotą wskazanego problemu jest oderwanie się od minimum egzystencji, w efekcie czego chroniona przed egzekucją jest większa część wynagrodzenia, niż wynika to z założeń mechanizmu”.
Kolejny postulat raportu to umożliwienie zbywania wierzytelności w postępowaniach restrukturyzacyjnych. – W sytuacji, w której dłużnik jest niewypłacalny, wierzyciele powinni mieć zawsze, także w kontekście uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, wpływ na wybór lub zmianę zarządcy, nadzorcy sądowego, nadzorcy układu – wskazuje też m.in. raport Lewiatana.
Inne pomysły to przyspieszenie pracy e-sądu czy cyfryzacja korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Jak mówi DGP mec. Adrian Zwoliński, ekspert Departamentu Prawa Gospodarczego Konfederacji Lewiatan, wskazane bariery i ich skutki to wierzchołek góry lodowej.
Wyjaśnia, że pojawiają się one na każdym polu. – Jeśli przedsiębiorca chce założyć sprawę w sądzie, może mieć znaczny problem z weryfikacją danych dłużnika – wyjaśnia. Następnie, jak dodaje, może spotkać się z wprowadzonym jakiś czas temu doręczeniem komorniczym, które generalnie wydłużyło, a niekiedy uniemożliwiło prowadzenie spraw. – Proponujemy jego uproszczenie, które skróciłoby czas doręczania pism procesowych – zaznacza prawnik.
– Wiele problemów pojawia się dalej, już na poziomie egzekucji długu, choćby gdy chodzi o nieruchomości, np. sposób ustalania ceny wywołania w egzekucji może prowadzić do zastojów i degradacji nieruchomości – tłumaczy mec. Zwoliński.
Wśród barier wymienia też niektóre ograniczenia cesji wierzytelności, zwłaszcza, jak mówi, że przyczyniają się one do zatorów płatniczych. Trudno też w jego ocenie zrozumieć istnienie konstrukcji w procedurze karnej, utrudniającej i konsumentowi, i przedsiębiorcy dochodzenie odszkodowania w przypadku przestępstw dokonanych przez internet. Nie mówiąc o zbyt wolno postępującej cyfryzacji procesów sądowych, która „daje szansę na przyspieszenie i zmniejszenie kosztów prowadzenia spraw w sądzie”.
– To nie jest wyczerpująca lista – ta musiałaby liczyć wiele stron – ale mam nadzieję, że pomoże naświetlić, z jak znacznymi i niestety rosnącymi problemami borykają się w Polsce ludzie próbujący odzyskać swój dług – konkluduje ekspert Lewiatana.