Z końcem czerwca wygasł przepis tarczy antykryzysowej z 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) zmniejszający maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego (prowizji i różnego rodzaju opłat) w czasie pandemii COVID-19. Od lipca obowiązują stare limity. Z wyliczeń Expandera (patrz: infografika) wynika, że w związku z tą zmianą koszty pożyczek mogą wzrosnąć nawet trzykrotnie.

MS ma gotowy projekt