Przypomnijmy, że w art. 15ze1 przewiduje ona m.in. 80-proc. obniżkę czynszów w galeriach na czas lockodownu i 50-proc. przez trzy miesiące po jego zniesieniu. Stanowi też – w art. 7 – że, tylko w odniesieniu do okresu po 31 grudnia 2020 r., w 14 dni od wejścia ustawy w życie będzie można uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli dot. przedłużenia umowy najmu. Jak mówił wcześniej DGP prof. Tomasz Sójka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zadaniem art. 7 jest ograniczenie skutków błędnej konstrukcji art. 15ze (poprzednika 15ze1), wskutek czego najemcy byli zmuszani do przedłużania umów z galeriami o okres każdego kolejnego lockdownu plus każdorazowo o 6 miesięcy. Teraz w przypadku przedłużenia umów, które następowały po 31 grudnia 2020 r., najemcy będą mogli uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli o przedłużeniu.
Głęboko poruszona i zaniepokojona faktem, że regulacja nie została skierowana do zaopiniowania przez Trybunał Konstytucyjny, jest Polska Rada Centrów Handlowych. W stanowisku przekazanym DGP informuje, że w imieniu branży przekazała do Kancelarii Prezydenta apel z takim wnioskiem. – Niestety został zignorowany i prezydent podpisał ustawę – konstatuje PRCH.