Wymóg co do korespondencji w postępowaniach cywilnych na czas epidemii, a także okres roku po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, wprowadza art. 15zzs9 ustawy covodowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1090). Co ciekawe, dotyczyć będzie tylko adwokatów, radców, rzeczników patentowych czy radców Prokuratorii Generalnej RP, ale już nie prokuratorów, którzy również przecież biorą udział w sprawach cywilnych.
I tak każdy profesjonalny pełnomocnik musi w pierwszym piśmie procesowym podać adres poczty elektronicznej i numeru do kontaktu z sądem, a pisma sądowe będą mu doręczane poprzez umieszczenie w portalu informacyjnym.