Artykuły na temat: "opłaty"

1 stycznia 2019 r.

Te miasta proponują najwyższe bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność