Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowała we wtorek senacką poprawę, która przesądza, że najemca może uchylić się od skutków przedłużenia umowy w galerii handlowej, na okres który jeszcze nie nastąpił.

Posłowie pozytywnie zaopiniowali senacką poprawkę, która "wyraźnie przesądza, że uchylić będzie można się jedynie od skutków oferty przedłużenia umowy, na okres który jeszcze nie nastąpił".

Senat w w ubiegłym tygodniu zaproponował 25 poprawek do noweli ustawy covidowej dotyczącej m.in. czynszów w galeriach handlowych. Większość z senackich poprawek (poza 17 i 18 o charakterze redakcyjnym) nie uzyskała akceptacji Komisji.

Posłowie zaopiniowali pozytywnie poprawkę nr 23, dotyczącą czynszów.

Poprawka - jak czytamy - doprecyzowuje, że objęte intencją ustawodawcy „cofnięcie oferty” przybiera formę uchylenia się od skutków prawnych oferty, na podstawie której uprawnieni do korzystania z powierzchni handlowej przedłużyli swoje umowy najmu, dzierżawy lub inne umowy tego typu w związku z czasowymi zakazami prowadzenia działalności w obiektach handlowych. Ma to na celu ograniczenie ryzyka powstawania ewentualnych sporów interpretacyjnych. Poprawka wyraźnie przesądza, że uchylić będzie można się jedynie od skutków oferty przedłużenia umowy, na okres który jeszcze nie nastąpił. Przepis zapewni uregulowanie relacji między stronami umowy wyłącznie na przyszłość, co pozwoli na poszanowanie stabilności tych relacji gospodarczych i prawnych, które istniały w 2020 r.

We wtorek zarówno rząd jak i Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowali poprawkę.