Coraz większa liczba obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska skutkuje tym, że rośnie ryzyko ich naruszenia. Również Inspekcja Ochrony Środowiska dokonuje coraz większej liczby kontroli, w szczególności dotyczących przestrzegania prawa odpadowego. Przedsiębiorcy, którzy nie zawsze zgadzają się z ustaleniami tych kontroli, mogą je kwestionować – i to na różnych etapach, nawet w postępowaniu administracyjnym dotyczącym np. wymierzenia kary pieniężnej.

protokół