W zeszłym tygodniu przeprowadziliście dwudniową konferencję uzgodnieniową dotyczącą projektu ustawy o fundacji rodzinnej, jakie są jej konkluzje?
Jest ogromne zainteresowanie tym projektem. Otrzymaliśmy od ponad stu podmiotów postulaty zmian, duża część z nich dotyczy nazwy fundacji.