wątpliwość 1: czy subwencje z pfr podlegają kontroli administracyjnej

PROBLEM