Unijny znak przedstawiający gracza polo na koniu został zarejestrowany w 2005 r. Jedenaście lat później firma Style & Taste z siedzibą w Madrycie złożyła wniosek o unieważnienie prawa.
Oparła go na zarejestrowanej w 1997 r. w Hiszpanii bardzo podobnej grafice przedstawiającej gracza polo na koniu. Problem w tym, że podczas prowadzonego postępowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) prawo do hiszpańskiego znaku towarowego wygasło. Dlatego też Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Style & Taste. EUIPO przekonywał, że skarga na tę decyzję nie może być przez Sąd UE uwzględniona, bo skarżąca nie ma interesu prawnego z uwagi na wygaśnięcie prawa z rejestracji wcześniejszego wzoru. Sąd nie zgodził się z tą argumentacją. „Wbrew temu, co w istocie twierdzi EUIPO, ani okoliczność, że prawo z rejestracji wcześniejszego wzoru wygasło, ani okoliczność, że skarżąca nie może zabronić w oparciu o ten wzór używania innych znaków towarowych zarejestrowanych po wygaśnięciu prawa z rejestracji wspomnianego wzoru, nie pozbawia skarżącej interesu w stwierdzeniu nieważności lub zmianie zaskarżonej decyzji” – podkreślono w uzasadnieniu wyroku.