Tak można podsumować stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej wobec krytycznych uwag przedsiębiorców do projektu ustawy o organizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki. Pisaliśmy o nich we wczorajszym wydaniu („Minister obrony przestrzelił”, DGP z 26 maja 2021 r.).
W skrócie: przedsiębiorca, który znajdzie się w wykazie firm istotnych dla obronności, będzie musiał uzyskiwać zgodę urzędników na najważniejsze działania biznesowe, np. przeniesienie siedziby za granicę, sprzedaż lub rozebranie ważnej infrastruktury (np. linii produkcyjnej) oraz zakończenie działalności gospodarczej. Nieuzyskanie zgody skutkować będzie nieważnością dokonanych działań.