Pewnym novum będzie wprowadzenie 9 proc. składki zdrowotnej obliczanej od dochodu zamiast obecnego ryczałtu, co niewątpliwie wiąże się z dodatkowym obciążeniem. Pozytywne aspekty nowego ładu tj. zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł i podniesienie drugiego progu podatkowego do kwoty 120 000 zł nie będę miały raczej znaczenia dla osób, który korzystają z podatku liniowego, a i tak przekraczały nowy drugi próg.

W konsekwencji można by stwierdzić, że obciążenie dla przedsiębiorców korzystających z podatku liniowego wzrosną niemalże z 19 proc. do 28 proc. Oprócz jednoosobowych działalności gospodarczych, negatywne tego skutki mogą odczuć przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek osobowych, a zwłaszcza wspólnicy spółki komandytowej, którzy mogą być zobowiązani de facto do zapłaty CIT, PIT i 9 proc. składki zdrowotnej (sic!).