Odpowiedzialność dostawców usług udostępniania treści online (dalej: dostawcy) została uregulowana w art. 17 dyrektywy Parlamentu i Rady (UE) 2019/790 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. Istnieje jednak niepewność, czy wchodzą oni w zakres czynności regulowanych prawem autorskim i muszą uzyskać od uprawnionych podmiotów zezwolenie dotyczące treści zamieszczanych przez użytkowników, którzy nie mają do tych treści odpowiednich praw, z zastrzeżeniem stosowania wyjątków i ograniczeń przewidzianych w prawie UE.
Państwa członkowskie mają czas do 7 czerwca 2021 r. na implementację dyrektywy, a stosowanie w ten sposób przyjętych przepisów prawa krajowego powinno rozpocząć się 1 stycznia 2022 r.