Przy zamówieniach od progów unijnych oferta musi być opatrzona e-podpisem kwalifikowanym, przy tańszych wystarczy podpis zaufany lub osobisty (choć oczywiście kwalifikowany również można wykorzystać). Podpisać należy samą ofertę, przed jej zaszyfrowaniem.
W postępowaniach prowadzonych za pośrednictwem miniPortalu oferty są przekazywane z użyciem formularza przeznaczonego do złożenia, zmiany, wycofania oferty. Jak większość formularzy również ten może być przed wysłaniem podpisany przez użytkownika z wykorzystaniem właściwej funkcji systemu ePUAP. Problem w tym, że nie oznacza to podpisania samej oferty. Podpis jest składany wyłącznie na formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty.