Umowy dystrybucji są powszechnie zawierane między przedsiębiorcami współpracującymi na różnych szczeblach obrotu (np. producenci podpisują je z lokalnymi dystrybutorami, importerzy z sieciami handlowymi). Dzięki nim strony mogą ustalać między sobą zasady zbytu dostarczanych towarów. Co do zasady – umowy takie są dozwolone, jednak w praktyce wiele z nich zawiera postanowienia sprzeczne z prawem, w tym przede wszystkim z prawem konkurencji. Strony nie zawsze bowiem mają świadomość, że ich swoboda w kształtowaniu klauzul zawartych w tego typu umowach jest ograniczona, m.in. przez przepisy dotyczące ochrony konkurencji.
Zakaz antykonkurencyjnych porozumień