W tym miesiącu upływa termin zapłaty większości opłat środowiskowych. Krąg zobowiązanych podmiotów jest bardzo szeroki – chodzi m.in. o podmioty korzystające ze środowiska, wprowadzających na rynek opakowania, baterie czy akumulatory itp. [ramka 1]

Ramka 1