Ponad 140 propozycji zmian i uproszczeń w polskich przepisach zgłoszono do tej pory podczas prac nad tzw. tarczą prawną, poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT). Specjalny zespół analizuje propozycje, do 31 marca ma zaproponować pierwsze zmiany legislacyjne.

Przygotowywaniem tych zmian, zwanych też tarczą prawną, zajmuje się Międzyresortowy Zespół ds. likwidowania barier administracyjnych i prawnych. Tryb pracy Zespołu został określony w zarządzeniu prezesa Rady Ministrów; zgodnie z nim zespół raz na 3 miesiące ma przedstawić rządowi konkretne propozycje legislacyjne, ułatwiające funkcjonowanie przedsiębiorców. Do 31 marca zespół ma czas na zaproponowanie pierwszych gotowych rozwiązań legislacyjnych.

Tarcza prawna ma się koncentrować m.in. na cyfryzacji, uproszczeniu procedur i likwidacji barier administracyjnych oraz prawnych.

"Cały czas analizujemy przesłane do nas propozycje - to dopiero pierwszy etap prac nad tarczą prawną. Celem prac naszego zespołu jest przede wszystkim stworzenie otoczenia prawnego, które będzie przyjazne dla obywateli i przedsiębiorców" - powiedziała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka, cytowana w komunikacie.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci resortów wchodzących w skład Zespołu: rozwoju, pracy i technologii, sprawiedliwości, kultury i dziedzictwa narodowego, rolnictwa i rozwoju wsi, finansów, funduszy i polityki regionalnej, infrastruktury, spraw wewnętrznych i administracji oraz środowiska i klimatu.

Działania, zainicjowane w ramach tarczy prawnej mają zmierzać do:

  • szybszego i uproszczonego wydawania decyzji,
  • załatwiania spraw poprzez umożliwienie składania wniosków drogą elektroniczną,
  • upowszechnienie milczącego załatwienia sprawy,
  • ułatwienie ponownego rozpatrywania niektórych spraw,
  • stosowanie prostych urzędowych formularzy,
  • mniejszej liczby załączników i formalności,
  • minimalizacji kosztów,
  • wprowadzanie bardziej przewidywalnych dla przedsiębiorców zmian w przepisach.