Ankietowani przez naukowców z Akademii Leona Koźmińskiego menedżerowie alarmują, że nie ma stabilizacji dla biznesu na szczeblu instytucjonalnym.
„Aż 80 proc. respondentów nie korzysta z żadnej pomocy rządowej. Niektórzy się do niej nie kwalifikują, inni wsparcia zwyczajnie nie chcą. Prawie w całości grupa respondentów ma negatywny stosunek do funkcjonowania rządowej administracji, choć nie jest to próba reprezentatywna” – tłumaczą autorzy badań.