"Ubiegły rok przyniósł intensywny wzrost postępowań restrukturyzacyjnych. Spowodowane to było wprowadzeniem przez ustawodawcę tzw. uproszczonej restrukturyzacji, która po pierwsze, daje praktycznie od razu ochronę przed egzekucją, a po drugie, przenosi postępowanie z sal sądowych do kancelarii doradców restrukturyzacyjnych. W 2021 roku znacząco wzrośnie jednak liczba firm, które mimo starań zmuszone będą ogłosić upadłość. Trudna sytuacja spowodowana pandemią postawiła wielu przedsiębiorców w sytuacji krytycznej. Środki pomocowe, uzyskane w czasie kolejnych lockdownów, szybko się kończą i najczęściej zaspakajają niewielką część kosztów działalności. Wtedy trzeba podjąć szybką decyzję, rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne, jeśli jeszcze są na nie szanse albo złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. I taki model działania dominował w ubiegłym roku"-napisała Grudzień-Kurpiewska w komentarzu przesłanym ISBnews.

Według niej, w 2021 roku liczba upadłości przedsiębiorstw znacznie przewyższy liczbę restrukturyzacji.