Powstaje więc pytanie, czy orzeczenie TSUE nakłada na dłużników będących w trakcie upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji obowiązek skorygowania (pomniejszenia) podatku naliczonego? Doradcy podatkowi uważają, że nie. Co innego – mówią – gdy dłużnik został wykreślony z rejestru podatników VAT. W tej kwestii TSUE się wypowiedział w odniesieniu zarówno do wierzyciela, jak i dłużnika.
Nie wiadomo, jakie stanowisko w tej sprawie zajmą organy podatkowe. Spytaliśmy o to Ministerstwo Finansów, ale na razie czekamy na odpowiedź.