Pracownik osiągnął staż pracy 20 lat. Został zatrudniony w spółce miesiąc temu. Czy spółka musi mu wypłacić jubileuszówkę?
Przedsiębiorstwo ze względów ekonomicznych zamierza dokonać zwolnień. W pierwszej kolejności redukcja ta ma objąć zatrudnionych emerytów. Czy nie będzie to potraktowane jako dyskryminacja?
Pracownica w 2015 r. miała udar. Wykonywana praca nie była przyczyną choroby. W czerwcu 2022 r. otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Czy należy się jej odprawa rentowa?
ODPOWIEDZI:
Pracownik w spółce, którą obsługuje moje biuro, osiągnął staż pracy 20 lat. Został zatrudniony w spółce miesiąc temu, czyli okres uprawniający do nagrody jubileuszowej przepracował u innego pracodawcy, ale ten mu nie wypłacił tego świadczenia. Z przepisów wewnętrznych spółki wynika, że do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia z wyjątkiem okresów pracy zakończonych rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Ponadto stanowią one, że pracownik nabywa prawo do nagrody w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody bądź w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe. Czy spółka musi mu wypłacić jubileuszówkę?