Towar, który został jedynie powierzony w celu sprzedaży, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej jako zapas obcy. Każdy program magazynowy powinien umożliwiać przyjmowanie takich zapasów obcych – czasem trzeba tylko zapytać producenta/dystrybutora programu, bo na etapie konfiguracji indywidualnej nie jest to zwykle ustawiane. W przypadku sprzedaży na wskazanych zasadach tak naprawdę przychodem powinna być jedynie kwota prowizji ze sprzedaży.
Jeśli nie jest możliwa ewidencja pozabilansowa, proponuję ujmować taką sprzedaż w następujący sposób. Załóżmy, że spółka przyjęła od partnera towar do sprzedaży o wartości 50 000 zł i wprowadziła go do ewidencji bilansowej. Następnie towar o wartości 40 000 zł został sprzedany za 45 000 zł + 10 350 zł VAT. Prowizja za sprzedaż to 1000 zł + 230 zł VAT. Księgowania będą następujące: