Łukasz Kuczkowski, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski

Do 17 grudnia musimy wdrożyć do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.Urz. UE z 2019 r. L 305, s. 17). Określa ona m.in. ramy ochrony sygnalistów jako osób zgłaszających naruszenia określonego prawa, sposoby informowania o tych nieprawidłowościach oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie.

Nowe zadania i nieoczekiwane skutki