Obsługiwana przez nasze biuro osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wykupiła samochód osobowy z leasingu za 60 000 zł netto + 13 800 zł VAT. Pojazd ten zostanie wprowadzony przez przedsiębiorcę do środków trwałych. Czy można go amortyzować, stosując stawkę amortyzacji 40 proc.?
Na podstawie art. 22j ust. 1 ustawy o PIT podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika. W takich przypadkach okres amortyzacji nie może być krótszy niż określony w art. 22j ust. 1 pkt 1–4 ustawy o PIT. W przypadku środków transportu, w tym samochodów osobowych, jest to 30 miesięcy, co odpowiada rocznej stawce amortyzacji w wysokości 40 proc.