Nagrodę przyznawaną za wybitne zasługi dla samorządu nagrody ustanowiła Liga Krajowa, stowarzyszenie samorządowców promujące działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform w Polsce. W 2016 roku kapituła przyznała 9 nagród i 6 wyróżnień.

W kategorii działalność w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym nagrodę otrzymał wójt gminy Morawica Marian Buras za działania mające na celu rozwój gminy, a także prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek za działania na rzecz rozwoju miasta i lokalnej społeczności.

W tej samej kategorii nagrodzono burmistrza Opola Lubelskiego Dariusza Wróbla za inicjowanie współpracy lokalnych środowisk na rzecz rozwoju z istotnym udziałem środków europejskich.

W kategorii działalność samorządowa o wymiarze ogólnokrajowym nagrodę dostał skarbnik Krakowa Lesław Fijał za wdrożenie nowoczesnych rozwiązań z dziedziny finansów do praktyki samorządowej, zastępca burmistrza Piastowa Konrad Rytel m.in. za „upamiętnienie postaci bohaterów narodowych”. Kapituła nagrodziła też starostę bielskiego (woj. podlaskie) Sławomira Snarskiego za działania na rzecz „bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców z wykorzystaniem środków z programów współpracy transgranicznej”.

Nagroda w kategorii działalność ogólnopaństwowa trafiła do marszałka woj. zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza za umacnianie współpracy subregionalnej państw basenu morza Bałtyckiego i prof. Huberta Izdebskiego, redaktora naczelnego miesięcznika „Samorząd terytorialny” za działanie na rzecz doskonalenia aktów prawnych z dziedziny administracji publicznej.

W tej samej dziedzinie nagrodę przyznano pośmiertnie zmarłemu w 2014 r. Andrzejowi Drętkiewiczowi, który był pierwszym prezydentem Płocka po przełomie 1989 r. a także wojewodą płockim, za „osobiste świadectwo szlachetnej samorządowej i państwowej służby publicznej oraz idealizm i bezkompromisowość w walce o dobro”.

Kapituła nagrody im. Grzegorza Palki przyznała też 9 wyróżnień. Otrzymali je m.in: burmistrz Rabki Zdrój Ewa Przybyło, starosta rawski Józef Matysiak, wójt gminy Stoczek Mieczysław Wójcik.

Nagrodę imienia Grzegorza Palki, tragicznie zmarłego pierwszego prezydenta miasta Łodzi w III RP, od 1998 r. przyznaje Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie. Nagroda ma postać srebrnego medalu z wizerunkiem Palki. Członkinią kapituły nagrody jest m.in. wdowa po Palce - Jadwiga. (PAP)