Sygnatariuszami dokumentu są sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin oraz ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce Xu Jian. Podpisany w poniedziałek protokół doprecyzowuje postanowienia umowy o współpracy kulturalnej i naukowej z 30 września 1986 r.

Protokół zakłada, że oba kraje będą popierać współpracę między instytucjami kultury i stowarzyszeniami twórców z obu krajów, ułatwiać nawiązywanie kontaktów między artystami poprzez wymiany wizyt, wspierać udział swoich zespołów artystycznych w międzynarodowych festiwalach i konkursach, organizować wizyty studyjne specjalistów w dziedzinie kultury.

Zobowiązano się także do prezentowania dzieł literackich, dramatycznych, muzycznych oraz z zakresu sztuk wizualnych autorów z obu państw, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł autorów współczesnych.

Polska i Chiny zobowiązały się do wspierania organizacji warsztatów mistrzowskich w dziedzinie muzyki i tańca oraz wymianę dyrygentów, solistów i choreografów. Mają także zachęcać odpowiednie instytucje z obu krajów, aby współpracowały przy organizowaniu Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Młodych Pianistów w Pekinie. Polska i Chiny mają organizować przeglądy polskich i chińskich filmów, będą też ułatwiać dokonywanie tłumaczenia dzieł literackich z chińskiego na polski i z polskiego na chiński.

Protokół zawiera zobowiązanie, że dotychczasowa współpraca między Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie a Muzeum Rezydencji Księcia Gonga w Pekinie, w szczególności dotyczącą projektu „Festiwal Światła”, zostanie utrzymana.

Postanowiono, że Muzeum Narodowe w Warszawie w 2016 r. zorganizuje wystawę ze zbiorów Chińskiego Muzeum Narodowego, Muzeum Sztuki w Łodzi w 2017 r. zaprezentuje przygotowaną przez National Art Museum of China w Pekinie wystawę „Sztuka we współczesnych Chinach”. W Chinach natomiast zaplanowano wystawę prac Aleksandra Kobzdeja, Tadeusza Kulisiewicza i Andrzeja Strumiłły, poświęconych tematyce chińskiej przygotowaną przez Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

Polska i Chiny mają też współpracować w zakresie opieki nad zabytkami m.in. organizując Forum Ekspertów w sprawie niematerialnego dziedzictwa kulturowego w formacie Europa Środkowo-Wschodnia – Chiny, które odbędzie się w Krakowie, w 2016 r.

Protokół wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r. Okres obowiązywania Protokołu zostaje automatycznie przedłużony do czasu wejścia w życie nowego Protokołu, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

W poniedziałek prezydent Chin Xi Jinping wraz z małżonką rozpoczął oficjalną część wizyty w Polsce; w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie plenarne delegacji obu krajów, podpisano m.in. oświadczenie o ustanowieniu wszechstronnego strategicznego partnerstwa między Polską a Chinami. (PAP)