Ustalone w Brukseli zwiększenie aktywności rozmów członkowskich z Turcją może się w opinii Balcera okazać mieczem obosiecznym, ponieważ władze mogą próbować przedstawić to jako swój sukces, dlatego UE musi konsekwentnie wymagać przestrzegania zasad związanych z europejskimi wartościami.

Także ułatwienia wizowe są według Balcera uzasadnione, ponieważ Schengen już jest strefą otwartą dla obywateli krajów Zatoki Perskiej czy Mołdawii, która jest na bardziej odległym etapie integracji z UE.