Trzy piąte dorosłych Polaków (59%) przeczytało w 2012 roku książkę dla przyjemności, przy czym przeważająca część tej grupy (49%) przeczytała więcej niż jedną książkę. Ponad dwie piąte (43%) było w tym okresie w kinie, a co trzeci spośród nich (34%) był w kinie kilkakrotnie.

Z internetu w celach niezwiązanych z pracą zawodową korzystało w minionym roku niemal dwie trzecie dorosłych (63%), przy czym większość z nich (56%) robiła to regularnie. W porównaniu z rokiem 2011 ich liczba wzrosła o 8 punktów procentowych.

W minionym roku prawie co czwarty badany (23%) zadłużył się w banku lub innej instytucji finansowej. Tyle samo osób (23%) pożyczyło pieniądze od znajomych. W ostatnich czterech latach Polacy pożyczali pieniądze mniej chętnie niż w latach 2007-2008.

Sondaż przeprowadzono w dniach 3 - 9 stycznia na reprezentatywnej próbie losowej dorosłej ludności Polski.