Hołownia poinformował na wtorkowym briefingu prasowym, że został oficjalnie zarejestrowany przez Państwową Komisję Wyborczą jako kandydat na prezydenta Polski. Hołownia podkreślił, że "PKW potwierdziła w ten sposób zgodność z prawem podpisów, które złożyło 100 tysięcy Polaków na listach poparcia dla jedynego niezależnego kandydata na prezydenta w Polsce".

Poinformował ponadto, że pełnomocnik wyborczy jego komitetu wyborczego Michał Kobosko, skierował do PKW pismo, w którym przedstawił wątpliwości i pytania związane z procedurami organizacji wyborów prezydenckich 10 maja.

"To brnięcie w szaleństwo, którym niewątpliwie jest utrzymanie tej daty wyborów jako obowiązującej generuje mnóstwo formalnych pytań i wątpliwości" - mówił Hołownia na briefingu przed siedzibą PKW.

Kobosko zwrócił się o wyjaśnienie kilku kwestii związanych z organizacją wyborów. Pierwsza zgłoszona wątpliwość dotyczy uzyskanie zgody kandydata na powołanie w skład Obwodowej Komisji Wyborczej. "W jaki sposób pełnomocnik lub osoba upoważniona przez pełnomocnika ma zrealizować wymóg uzyskania pisemnej zgody, jeśli osoby niespokrewnione/ nie zamieszkujące w jednym lokalu powinny ograniczyć przemieszczanie się i spotkania niezwiązane z załatwianiem bieżących spraw życiowych?" - czytamy w piśmie Koboski do PKW.

Jak zaznaczył, PKW wskazuje wprawdzie, że podpisane oryginały dokumentów dot. zgłoszenia kandydata można wysłać również pocztą. "W jaki sposób pełnomocnicy i kandydaci mają wypełnić obowiązek pozyskania podpisów na ww. dokumencie w czasie stanu epidemii?" - dopytuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego Szymona Hołowni.

Domaga się też wyjaśnienia, kiedy i w jakiej formule mają być zorganizowane niezbędne szkolenia dla członków OKW dotyczące procedur związanych z wyborami. "Jeśli planowane jest szkolenie członków Okręgowych Komisji Wyborczy w trybie zdalnym lub przez wideokonferencje, jakie rozwiązanie zostanie zaoferowane członkom OKW, którzy nie posiadają w domu komputerów oraz łącza internetowego?" - pyta Kobosko.

Chce też wyjaśniania, jaki mechanizm zabezpieczenia organizacji prac OKW jest przewidywany na wypadek możliwych zrzeczeń się członków OKW z pełnienia tej funkcji lub odwołań członków, wynikających z nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub konieczności poddania się kwarantannie. "Czy komisarze wyborczy będą mieli możliwości uzupełnienia OKW do wymaganej minimalnej liczby członków?" - dopytuje.

Kobosko chce też wiedzieć, jakie środki finansowe zostaną przeznaczone na niezbędne zabezpieczenia przeciwepidemiczne dla członków OKW oraz wyborców w lokalach wyborczych?

Dopytuje też, czy i jak zostaną zorganizowane OKW dla wyborców przebywających za granicą, w świetle wprowadzonych w różnych państwach przepisów ograniczających przemieszczanie się i przebywanie w przestrzeniach publicznych.

"Jakie środki finansowe zostaną przeznaczone na organizację OKW w państwach, w których zorganizowanie OKW będzie możliwe" - pyta pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego Szymona Hołowni.