W trzeciej odsłonie DiscoverEU wzięło udział prawie 95 tys. młodych ludzi z wszystkich państw członkowskich UE. Zgłoszenia były przyjmowane przez dwa tygodnie na początku maja. Najwięcej z nich wpłynęło z Włoch (27 tys.). Z Polski zaaplikowało 4,4 tys. osób - co trzecia z nich dostała bilet.

Laureaci zostali wybrani na podstawie kryteriów konkursowych i z uwzględnieniem limitów biletów na każdy kraj UE. 18-latkowie będą mogli odbyć maksymalnie 30-dniową podróż między 1 sierpnia 2019 r. a 31 stycznia 2020 r.

"W tym miesiącu inicjatywa DiscoverEU obchodzi swoją pierwszą rocznicę. W ciągu jednego roku do konkursu zgłosiło się około 275 tys. młodych Europejczyków, a 50 tys. z nich przyznano bilety na podróż" - podkreślił w oświadczeniu komisarz ds. edukacji Tibor Navracsics.

Laureaci będą mogli podróżować w pojedynkę lub w grupie do pięciu osób. Większość laureatów będzie podróżować koleją, ale w wyjątkowych przypadkach możliwe będzie skorzystanie z innych środków transportu.

18-latkowie jako ambasadorzy DiscoverEU zostaną poproszeni o umieszczenie swoich relacji z podróży w serwisach społecznościowych takich jak Instagram, Facebook i Twitter lub wystąpienie z prezentacją w swojej szkole lub przed społecznością lokalną.

W pierwszych dwóch, ubiegłorocznych rundach możliwość podróżowania po Europie zaoferowano około 30 tys. młodych ludzi. Na rok 2019 r. Parlament Europejski zatwierdził dla inicjatywy budżet w wysokości 16 mln euro. Komisja planuje ogłosić następną rundę konkursu przed końcem roku.

W maju 2018 r. w nowym długoterminowym budżecie UE na lata 2021–27 Komisja zaproponowała przeznaczenie na DiscoverEU 700 mln euro w ramach przyszłego programu Erasmus+. Jeżeli Parlament Europejski i Rada zgodzą się na to, w okresie tych siedmiu lat taką podróż będzie mogło odbyć kolejnych 1,5 mln osiemnastolatków.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)