W przyjętych rezolucjach Parlament Europejski wyraził ubolewanie, że DRK nie przeprowadziła wyborów w wyznaczonym terminie, tj. przed upływem 2017 roku oraz wezwał prezydenta Josepha Kabilę i jego rząd do organizacji wyborów prezydenckich i parlamentarnych 23 grudnia br.

Europosłowie zaapelowali też do kongijskich władz o uwolnienie wszystkich więźniów sumienia i przeprowadzenie niezależnego śledztwa w sprawie brutalnych represji podczas demonstracji w grudniu 2017 roku. PE wezwał również Międzynarodowy Trybunał Karny i ONZ do zbadania zarzutów Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka (FIDH), według której kongijskie siły bezpieczeństwa i wspierane przez rząd milicje popełniają zbrodnie przeciwko ludzkości w prowincji Kasai, gdzie odkryto 40 masowych grobów.

W celu zwalczania nasilającej się epidemii cholery w DRK europosłowie zwrócili się w rezolucji do UE i państw członkowskich o zwiększenie pomocy finansowej i humanitarnej za pośrednictwem wiarygodnych organizacji.

PE wyraził też głębokie zaniepokojenie sytuacją bezpieczeństwa w Nigerii. Posłowie wzywają prezydenta Muhammadu Buhariego i jego rząd do przeciwdziałania "narastającej przemocy na tle etnicznym między społecznościami pasterskimi i rolnikami" oraz do wzmożenia wysiłków na rzecz powstrzymania ataków na chrześcijan i muzułmanów.

PE zaapelował do władz Nigerii o zreformowanie służb bezpieczeństwa i zbadanie doniesień o popełnianych przez przedstawicieli tych służb przestępstwach, takich jak pozasądowe zabójstwa, tortury i arbitralne aresztowania. Eurodeputowani chcą też wprowadzenia moratorium na karę śmierci, z perspektywą jej zniesienia w przyszłości.

Ponadto europosłowie zwrócili się do Komisji Europejskiej i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych o monitorowanie reintegracji obywateli Nigerii powracających z Libii i zapewnienie, że środki UE są wydatkowane w sposób efektywny.

W rezolucji dotyczącej Chin PE wezwał rząd w Pekinie o uwolnienie blogera Wu Gana, aktywistę prodemokratycznego Lee Ming-che, tybetańskiego działacza praw człowieka Tashi Wangchuka, tybetańskiego mnicha Gedhuna Choekyi Nyimy i wszystkich, którzy są zatrzymywani za działania na rzecz praw człowieka. W oczekiwaniu na zwolnienie osoby te nie mogą być poddawane torturom czy źle traktowane i muszą mieć zapewniony kontakt z rodziną i wybranymi przez siebie prawnikami - podkreślili europosłowie.

PE wezwał też do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie zarzutów, że prawnik broniący praw człowieka Xie Yang był torturowany podczas przesłuchań, by wymusić na nim przyznanie się do winy. Xie Yang został skazany 26 grudnia, ale zwolniony z sankcji karnych po przyznaniu się do zarzutów.

PE w rezolucjach zachęcił też szefową unijnej dyplomacji Federicę Mogherini i państwa członkowskie UE do przyjęcia konkluzji Rady UE ds. zagranicznych w sprawie Chin, która zobowiązałyby unijne kraje i instytucje do wypracowania wspólnego podejścia do kwestii przestrzegania praw człowieka w Chinach, przez co uniknięto by jednostronnych inicjatyw lub działań mogących podważać skuteczność działań UE.

Łukasz Osiński (PAP)