Amerykański Element Dowództwa Misji (Mission Command Element - MCE) dla wojsk USA operujących we wschodniej Europie znajduje się w Poznaniu. MCE to pośredni element dowodzenia ponad 6 tysiącami amerykańskich wojskowych prowadzących dwustronne operacje szkoleniowe i wielonarodowe ćwiczenia z siłami obrony krajów na wschodniej flance NATO - w Estonii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii.

Stacjonująca w Fort Riley w Kansas 1. Dywizja Piechoty wyśle do Poznania ok. 100 osób. Na czele MCE stanie zastępca dowódcy tej dywizji generał Richard E. Coffman.

Żołnierze 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (Armored Brigade Combat Team - ABCT) z 1. Dywizji stacjonują już w Polsce i innych krajach regionu od września ub.r., gdy po dziewięciomiesięcznej zmianie zastąpili 3. ABCT z 4. Dywizji Piechoty z fortu Carson w Kolorado.

Brygadowa grupa bojowa liczy ok. 3,5 tys. ludzi i dysponuje 400 pojazdami gąsienicowymi i ponad 900 kołowymi, w tym czołgami M1A2 Abrams, samobieżnymi haubicami Paladin, samochodami Humvee i bojowymi wozami piechoty Bradley.

1.Dywizja Piechoty – "The Big Red One" (Wielka Czerwona Jedynka) – ma długą tradycję, walczyła m.in. w Europie podczas drugiej wojny światowej. W latach 1996-2006 stacjonowała w Wuerzburgu (Bawaria).

Po aneksji przez Rosję ukraińskiego Krymu w 2014 r. Stany Zjednoczone wystąpiły z inicjatywą zwiększenia obecności w Europie (European Reassurance Initiative - ERI), której częścią jest operacja Atlantic Resolve, mająca zapewnić rotacyjną, trwałą obecność sił USA także w Europie, także w tych regionach, gdzie wcześniej nie stacjonowały znaczące siły USA. Kolejne zmiany następują tak, by nie było między nimi przerw, a w regionie stale przebywały amerykańskie siły. Amerykański element dowodzenia misją został w maju 2017 r. przeniesiony z Niemiec do Poznania.

W ramach wzmocnienia wschodnich obrzeży NATO w regionie rozmieszczono także wielonarodowe bataliony NATO. (PAP)