INTiBS PAN został powołany ponad pół wieku temu do prowadzenia unikalnych jak na owe czasy badań interdyscyplinarnych w zakresie fizyki i chemii ciała stałego. Obecnie co roku odkrywa się w nim setki nowych związków chemicznych, które następnie poddaje się badaniom przy użyciu najbardziej zaawansowanych technik pomiarowych w ekstremalnych warunkach: w ultraniskich temperaturach i wysokich polach magnetycznych oraz pod wysokim ciśnieniem. Celem tych eksperymentów jest przede wszystkim dokładne określenie właściwości fizycznych i chemicznych nowych materiałów. Mimo czysto poznawczego i pionierskiego charakteru tego typu badań część odkryć daje początek innowacyjnym pracom badawczo-rozwojowym, które regularnie uzupełniają bogaty dorobek naukowy Instytutu o krajowe i europejskie zgłoszenia patentowe.

Wśród poszukiwanych w INTiBS PAN nowych materiałów o niezwykłych właściwościach są m. in. katalizatory ważnych procesów fizycznych i chemicznych (np. do usuwania spalin), materiały termoelektryczne do zastosowań w przemyśle samochodowym (np. do przetwarzania strat ciepła w energię elektryczną), wysokotemperaturowe nadprzewodniki (m.in. do bezstratnego przesyłu energii elektrycznej), materiały optyczne dla optoelektroniki (np. nowe źródła światła) oraz cała gama nowych materiałów biomedycznych (m.in. do produkcji implantów i substancji wspomagających regenerację uszkodzonych tkanek).

Komercjalizacją wyników badań o wysokim potencjale wdrożeniowym zajmują się powołane przez INTiBS PAN spółki spin-off dedykowane konkretnym rozwiązaniom technologicznym. Jedna z tych spółek (Ipanterm) została niedawno sprzedana partnerowi prywatnemu i uruchamia linię produkcyjną pianosilikatów – ekologicznych i tanich termoizolacyjnych materiałów konstrukcyjnych, które mogą zrewolucjonizować polskie budownictwo. Na inwestorów-wizjonerów czekają natomiast takie wynalazki Instytutu jak luminofory poprawiające efektywność powszechnie używanych świetlówek i lamp LED, nowatorskie energooszczędne źródło światła białego oparte na grafenie, nanocząsteczkowe hydroksyapatyty do zastosowania w implantologii i terapii uszkodzeń chrzęstno-kostnych, a także jako składnik lekarstw uwalnianych bezpośrednio w miejscu podawania, kremów na trudno gojące się rany oraz wypełniaczy zmarszczek.

Od niedawna w INTiBS PAN we Wrocławiu trwają intensywne prace nad pewnego rodzaju nanocząsteczkami, które niemal dowolnie modyfikowane będą mogły być wprowadzone do żywych organizmów jako znaczniki specyficznych rodzajów komórek (np. rakowych). Świecąc zadaną barwą, cząsteczki te przede wszystkim pozwolą wykryć chore tkanki. Przewiduje się jednak, że po odpowiednim wzbudzeniu z zewnątrz (np. laserem) będą one również zdolne do podgrzania komórek nowotworowych, a przez to do ich zniszczenia.

www.intibs.pl