Za ustawą głosowało 81 senatorów, jeden był przeciw, dwóch senatorów się wstrzymało.

Nowe przepisy mają pozwolić zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji zainteresowanym emisją obligacji podporządkowanych na zwiększenie wysokości posiadanych środków własnych, stanowiących pokrycie wymogów kapitałowych. Ma to umożliwić rozwój rynkowy tych podmiotów.

W toku prac parlamentarnych wiceminister finansów Leszek Skiba wyjaśniał, że nowela przedłożona przez rząd ma "naprawić pewne kłopoty z funkcjonowaniem rynku obligacji". Argumentował, że obecnie występuje kolizja przepisów unijnych i krajowych.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy. Teraz trafi ona do prezydenta. (PAP)